OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB W LOKALU

AKTUALNE

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA

AKTUALNE

TOK POSTĘPOWANIA PRZY ZMIANIE ZARZĄDCY

AKTUALNE

WYODRĘBNIENIE WSPÓLNOTY ZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

2017r.

USTAWA Z DNIA 24.06.1994R. O WŁASNOŚCI LOKALI

stan na 01.2021r.

ROZPORZĄDZENIE MIN. INFRASTRUKTURY w spr. warunków tech., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

stan na 01.2019r.

POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

aktualna na 2023/24r.

LICENCJA ZAWODOWA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

30.12.2002r.

LICENCJA ZAWODOWA FEDERACJI POROZUMIENIA POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI

20.02.2015r.

AI Website Generator